-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหมู

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหมู

รหัสโรงเรียน : 740157

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองแวง วัฒนานคร สระแก้ว 27160

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหมู

-- advertisement --