-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหล่ม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหล่ม

รหัสโรงเรียน : 740159

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 147 วัฒนา-แซร์ออ หนองแวง วัฒนานคร สระแก้ว 27160

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหล่ม

-- advertisement --