-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ

รหัสโรงเรียน : 740145

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 25 – แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 27160

โทรศัพท์ : 0819493374

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ

-- advertisement --