-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย

รหัสโรงเรียน : 740089

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านแก้วเพชรพลอย – ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 27180

โทรศัพท์ : 037269782

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย

-- advertisement --