-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกทหาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกทหาร

รหัสโรงเรียน : 740111

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 189 – ทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว 27180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกทหาร

-- advertisement --