-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 740272

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านโคกสามัคคี – หนองม่วง โคกสูง สระแก้ว 27180

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี

-- advertisement --