-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกสูง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกสูง

รหัสโรงเรียน : 740262

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 99 – โคกสูง โคกสูง สระแก้ว 27120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกสูง

-- advertisement --