-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนผาสุก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนผาสุก

รหัสโรงเรียน : 740167

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99 – หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแก้ว 27160

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนผาสุก

-- advertisement --