-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 740165

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแก้ว 27160

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา

-- advertisement --