-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1

รหัสโรงเรียน : 740092

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โคคลาน ตาพระยา สระแก้ว 27180

โทรศัพท์ : 0861091375

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1

-- advertisement --