-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนร่มเกล้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนร่มเกล้า

รหัสโรงเรียน : 740169

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแก้ว 27160

โทรศัพท์ : 037260369

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนร่มเกล้า

-- advertisement --