-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหนองติม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองติม

รหัสโรงเรียน : 740096

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 27180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองติม

-- advertisement --