-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ

รหัสโรงเรียน : 740268

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านสุขเจริญ – หนองม่วง โคกสูง สระแก้ว 27180

โทรศัพท์ : 037550128

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ

-- advertisement --