-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)

รหัสโรงเรียน : 740182

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 345 สุวรรณศร ห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว 27160

โทรศัพท์ : 037262877

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)

-- advertisement --