-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน

รหัสโรงเรียน : 610049

เขตการศึกษา : สพป.สิงห์บุรี

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 60/10 – โพประจักษ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี 16140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน

-- advertisement --