-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดการ้อง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดการ้อง

รหัสโรงเรียน : 610133

เขตการศึกษา : สพป.สิงห์บุรี

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ห้วยชัน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110

โทรศัพท์ : 036505078

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดการ้อง

-- advertisement --