-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดดอนเจดีย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดดอนเจดีย์

รหัสโรงเรียน : 610075

เขตการศึกษา : สพป.สิงห์บุรี

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี 16130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดดอนเจดีย์

-- advertisement --