-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านลำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านลำ

รหัสโรงเรียน : 610103

เขตการศึกษา : สพป.สิงห์บุรี

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 36/1 – โพธิ์ชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110

โทรศัพท์ : 036-560008

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านลำ

-- advertisement --