-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดประโชติการาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดประโชติการาม

รหัสโรงเรียน : 610016

เขตการศึกษา : สพป.สิงห์บุรี

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 8/3 – บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดประโชติการาม

-- advertisement --