-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดศรีสาคร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดศรีสาคร

รหัสโรงเรียน : 610014

เขตการศึกษา : สพป.สิงห์บุรี

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000

โทรศัพท์ : 036524203

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดศรีสาคร

-- advertisement --