-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสิงห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสิงห์

รหัสโรงเรียน : 610043

เขตการศึกษา : สพป.สิงห์บุรี

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ค่ายบางระจัน ชันสูตร-โพธิ์ทอง โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 16150

โทรศัพท์ : 0899574114

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสิงห์

-- advertisement --