-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเตย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเตย

รหัสโรงเรียน : 610094

เขตการศึกษา : สพป.สิงห์บุรี

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 139/1 สายสิงห์บุรีอ่างทอง พระงาม พรหมบุรี สิงห์บุรี 16120

โทรศัพท์ : 036810605

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเตย

-- advertisement --