-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์

รหัสโรงเรียน : 610080

เขตการศึกษา : สพป.สิงห์บุรี

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 89 – บางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี สิงห์บุรี 16120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์

-- advertisement --