-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)

รหัสโรงเรียน : 610130

เขตการศึกษา : สพป.สิงห์บุรี

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 160 – อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110

โทรศัพท์ : 036581108

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)

-- advertisement --