โลโก้โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่

รหัสโรงเรียน : 630044

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 2 ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรรบุรี 72210 – สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72210

โทรศัพท์ : 035459059

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่