-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดคูบัว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดคูบัว

รหัสโรงเรียน : 630233

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านคูบัว – วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดคูบัว

-- advertisement --