โลโก้โรงเรียนวัดดอนตาจีน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดดอนตาจีน

รหัสโรงเรียน : 630232

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150

โทรศัพท์ : 035969768

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดดอนตาจีน