โลโก้โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม

รหัสโรงเรียน : 630242

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – บ้านกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140

โทรศัพท์ : 035-582795

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดดอนบุบผาราม