-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

รหัสโรงเรียน : 630033

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ดอนมะสังข์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ : 035-550546

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

-- advertisement --