-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบางจิก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบางจิก

รหัสโรงเรียน : 630236

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบางจิก

-- advertisement --