-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบางเลน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบางเลน

รหัสโรงเรียน : 630202

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150

โทรศัพท์ : 035485437

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบางเลน

-- advertisement --