โลโก้โรงเรียนวัดปลายนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดปลายนา

รหัสโรงเรียน : 630251

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – วังน้ำซับ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140

โทรศัพท์ : 035581502

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดปลายนา