โลโก้โรงเรียนวัดพิหารแดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดพิหารแดง

รหัสโรงเรียน : 630031

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนวัดพิหารแดง สมภารคง พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ : 035-545-485

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดพิหารแดง