-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดยาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดยาง

รหัสโรงเรียน : 630269

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140

โทรศัพท์ : 0-3558 1192

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดยาง

-- advertisement --