-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดลาดตาล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดลาดตาล

รหัสโรงเรียน : 630032

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – โพธิ์พระท่าเรือ ดอนมะสังข์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ : 035451469

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดลาดตาล

-- advertisement --