โลโก้โรงเรียนวัดสระประทุม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสระประทุม

รหัสโรงเรียน : 630061

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72230

โทรศัพท์ : 035-453654

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสระประทุม