-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

รหัสโรงเรียน : 630030

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ม.3 ต.พิหารแดงอ.เมืองสุพรรณบุรีจ.สุพรรณบุรี สมภารคง พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ : 035446553

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

-- advertisement --