-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเสาธงทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเสาธงทอง

รหัสโรงเรียน : 630262

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 0 มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140

โทรศัพท์ : 083-3141574

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเสาธงทอง

-- advertisement --