-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโบสถ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโบสถ์

รหัสโรงเรียน : 630222

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150

โทรศัพท์ : 0812991633

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโบสถ์

-- advertisement --