โลโก้โรงเรียนวัดไผ่ขวาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดไผ่ขวาง

รหัสโรงเรียน : 630006

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ไผ่ขวาง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ : 035-494714

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดไผ่ขวาง