-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม

รหัสโรงเรียน : 630010

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 สุพรรณ – ลาดตาล ดอนตาล เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ : 035550591

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม

-- advertisement --