-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว

รหัสโรงเรียน : 630234

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150

โทรศัพท์ : 035-440119

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว

-- advertisement --