-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองสานแตร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองสานแตร

รหัสโรงเรียน : 630092

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 1 – ทะเลบก ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72250

โทรศัพท์ : 0819083815

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองสานแตร

-- advertisement --