-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม

รหัสโรงเรียน : 630381

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 70 – ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

โทรศัพท์ : 035437030

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม

-- advertisement --