โลโก้โรงเรียนวัดรางกร่าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดรางกร่าง

รหัสโรงเรียน : 630286

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 334 – ศรีสำราญ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110

โทรศัพท์ : 035531895

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดรางกร่าง