-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย

รหัสโรงเรียน : 630123

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 71/8 – วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180

โทรศัพท์ : 0898369924

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านละว้าวังควาย

-- advertisement --