-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านลาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านลาด

รหัสโรงเรียน : 630167

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 102 – บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120

โทรศัพท์ : 035-440025

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านลาด

-- advertisement --