-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองกระถิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองกระถิน

รหัสโรงเรียน : 630423

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 72240

โทรศัพท์ : 035446568

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองกระถิน

-- advertisement --