-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดกร่างสามยอด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดกร่างสามยอด

รหัสโรงเรียน : 630177

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 91 – เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120

โทรศัพท์ : 035440030

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดกร่างสามยอด

-- advertisement --