-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดกาบบัว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดกาบบัว

รหัสโรงเรียน : 630155

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120

โทรศัพท์ : 086165576

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดกาบบัว

-- advertisement --